JEHOVAS VITTNEN - BIBELSÄLLSKAPET

VAKTTORNET

REGISTRERAT TROSSAMFUND

BOX 5,SE-73221 AR BOGA,SWEDEN   •   TEL. 0589-86100   *   1 NT,+4658986100 . FAX 0589-86171   .   INT.+46 589 86 171    9 PG 1707-9   .   ORG.NR878500-4071

2003-05-02
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx

Ang. telefonsamtal med avdelningskontoret

Kära Syster xxxxxxxxxxxxx

Vi skriver nu till dig med anledning av ditt telefonsamtal den 1 maj med avdelningskontoret, då du ställde frågan vem som hade lämnat ut faktauppgifterna i "Jehovas vittnens svar på ankla­gelserna i programmet Uppdrag granskning".

Uppgifterna har vi fått från den person som offentligt i TV-programmet och i andra media pe­kades ut som pedofil. Han valde att själv ta kontakt med polismyndigheten i syfte att bli före­mål för utredning.

Övriga uppgifter har avdelningskontoret fått via "Församlingens registerkort för förkunnare".

Med broderliga hälsningar till dig och din familj. Dina bröder vid avdelningskontoret